Video: Ritual Mimala Etnis Pattae yang Masih Berlaku Hingga Kini

PaTTaE.com | Beberapa Etnis Pattae yang ada di Sulawesi Barat, masih mempercayai dan memegang erat budaya, adat, dan tradisi-tradisi masyarakat  yang dianut nenek moyang suku Pattae’, salah satunya adalah Ritual Mimala Matamba Bulung.

Mimala Matamba Bulung di dusun Cendana, desa Kaleok, kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Merupakan Ritual yang dilakukan saat tanaman kebun milik masing-masing warga mulai tumbuh setengah, atau di tandai dengan mulainya menguning tanaman padi warga.

Tradisi Mimala Matamba Bulung ini, merupakan suatu rangkaian ritual masyarakat pattae dulu sebelum masuknya Hindu-Budha yang masih dipercaya oleh masyarakat Etnis Pattae di Cendana. Ritual ini sebagai bentuk permohonanan kepada sang penuasa alam, agar hasil pertanian warga diberi kelimpahan.

Selain itu, Mimala juga merupakan persembahan beberapa sesajen kepada penguasa Alam agar mendatang dan senantiasa memberikan keselamatan bagi warga semasa hidupnya di dunia.

Persembahan dalam menjalankan ritual tersebut berupa makanan seperti; Lammang (Lemang), Kalele (yaitu beras ketan yang dimasukkan dalam wadah mirip ketupat kemudian digugus), Bombong (sebuah wadah tempat Kalele), Ayam kampung

Proses Mimala tersebut dilakukan tiap tahun dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut.(Amri/)**

Komentar